Lydia

Als kind van zendelingen ben ik op 24 april 1969 geboren in Laos (ligt tussen Vietnam en Thailand in) als Lydia Pit. Op 4-jarige leeftijd zijn we naar Nederland gekomen om vervolgens na 2 jaar naar Zuid-Afrika te vertrekken in verband met het werk van mijn vader. Daar heb ik 9 geweldige jaren mogen wonen, dit land heeft een heel speciaal plekje in mijn hart gekregen…x

Ik wilde eigenlijk altijd schooljuf worden met de bedoeling de zending in te gaan om kinderen van zendelingen te onderwijzen. Daarom heb ik na de middelbare school gestudeerd aan de PABO en mijn diploma gehaald als leerkracht basisonderwijs. Inmiddels leerde ik Marcel kennen en onze gezamenlijke passie – aanbidden en musiceren – werd steeds duidelijker.

We waren in die periode allebei actief betrokken bij de Pinksterconferenties van Opwekking en begonnen zo af en toe samen op te treden. Na het uitkomen van onze eerste cd 'Wat een liefde' zijn we steeds vaker in het land te vinden en tot op de dag van vandaag genieten we er enorm van om samen met groot en klein te zingen voor God.