Kinderkoor concert Kerk in Actie - Mariënberg

21 juni - Aanvang 19:00 uur
Gereformeerd Vrijgemaakte kerk - Stationsweg 3, Mariënberg

Familie-tentdienst - Jistrum

23 juni - Aanvang 13:30 uur
Tent achter voetbalkantine - Fjildwei 8, Jistrum

Kinderkoor concert Kerk in Actie - Kapelle

29 juni - Aanvang 19:00 uur
Ned. Herv. Gemeente - Kerkplein 4, Kapelle

Familie-tentdienst - Herwijnen

30 juni - Aanvang 14:30 uur
De tent staat aan de Achterweg 29, Herwijnen