Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Celmar Music, gevestigd te Ermelo.

Nummer KvK: 08070718. Statutair gevestigd te Ermelo.

Toegang tot en gebruik van de Celmar Music Website is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Indien de voorwaarden worden gewijzigd zal dat via de Celmar Music Website worden bekend gemaakt. Deze voorwaarden beheersen de Celmar Music Website (www.marcelenlydia.nl) en alle andere sites van Celmar Music die door middel van links aan de Celmar Music Website zijn verbonden. Door contact te leggen en te behouden met de Celmar Music Website stem je in met deze voorwaarden.

De Celmar Music Website en alle informatie, beelden, merken, logo’s, iconen met betrekking tot Celmar Music en diensten en producten (gezamenlijk hierna te noemen: de Informatie) worden geopenbaard op basis van bij de beheerder van de Celmar Music Website bekende gegevens. Celmar Music kan echter niet instaan, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de Informatie, noch kan Celmar Music instaan voor de geschiktheid van de Informatie voor een bepaald doel. Celmar Music kan eveneens niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de Celmar Music Website en de voor de site gebruikte servers vrij zijn van computervirussen. Celmar Music behoudt zich het recht voor om de Celmar Music Website ten allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen.

Aansprakelijkheid
Celmar Music sluit elke aansprakelijkheid uit voor elke vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit het (al dan niet succesvol) contact leggen en gebruiken van de Celmar Music Website of voor schade die voortvloeit uit de Informatie en de inhoud van de Celmar Music Website.

Links
De Celmar Music Website kan links en verwijzingen naar andere websites bevatten. Voor de inhoud van deze andere websites kan Celmar Music evenmin verantwoordelijkheid dragen. Ons beleid m.b.t. “cookies” en privacybescherming is op deze andere websites niet van toepassing.

Intellectuele Eigendom
Celmar Music en haar licentiegevers zijn eigenaar van de Informatie, welk eigendomsrecht internationaal wordt beschermd door wetten en regels. De Informatie mag uitsluitend voor persoonlijk, niet commerciële toepassingen worden gebruikt. Het is niet toegestaan de Informatie in enigerlei vorm te verspreiden of verveelvoudigen, anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Optredens & Concerten

    Bekijk alle activiteiten