Giften
Omdat we van verschillende mensen de vraag krijgen hoe ze een gift naar ons over kunnen maken, hierbij een bericht hierover. 
Toen vanaf maart vorig jaar alle concerten afgelast werden, zagen we in één klap ook al ons inkomen wegvallen... Maar de passie bleef om te blijven zingen en dit te willen delen. Daarom zijn we sinds eind maart vorig jaar met livestream concerten en later M&L Momentjes op ons YouTube-kanaal begonnen. De vrijwillige giften die we naar aanleiding van deze online activiteiten ontvingen waren overweldigend en zeer bemoedigend voor ons! Daar hebben we maandelijks van kunnen leven en onze vaste lasten van kunnen betalen. Elke keer kwam er op het juiste moment weer een gift. Zo bijzonder. Daar willen we jullie ook allemaal enorm voor bedanken. De warmte, liefde en zegen die we hierdoor hebben ervaren is ontroerend.

Omdat we nog steeds geen concerten in het land kunnen geven blijven wij voorlopig nog afhankelijk van giften. Vandaar hierbij, op verzoek, dus onze bankgegevens.

Met een warme groet, vol dankbaarheid en liefde,
Marcel & Lydia

NL04 INGB 0006 9402 98
t.n.v. M. Zimmer eo, Ermelo
o.v.v. Gift