Dit is het eerste kerstlied wat we schreven. 

Immanuël
Tekst & muziek: Marcel Zimmer
© 1993 Celmar Music

Want een kind is ons geboren
en een zoon gaf God aan ons.
De heerschappij rust op
zijn schouder
en zijn naam zal zijn:

Wonderbare Raadsman,
Machtige God, Eeuwige Vader,
de Vredevorst,
Immanuël, God met ons.
Immanuël, God met ons.

Want alzo lief had God de wereld
dat Hij zijn Zoon gegeven heeft.
Iedereen die in Hem gelooft,
leeft in eeuwigheid.

 Refrein