Kinderkoor concert Kerk in Actie - Kapelle

29 juni - Aanvang 19:00 uur
Ned. Herv. Gemeente - Kerkplein 4, Kapelle

Deze avond een concert samen met kindercantorij 'Parels'. Bestel hier je kaarten.