Familiedienst - Twijzel

18 februari - aanvang 14:00 uur
De Oerdracht - Optwizel 64, Twijzel

De middag verzorgen wij een speciale dienst voor jong en oud.